GWAHODDIAD

Cyflwyniad o ‘Cynhaeaf’

Cyfarfod Agored, Nos Iau, 1 Medi am 7.30yh 

Man a’r Lle, Coleg Ceredigion – Campws Aberteifi

Yn rhan o arlwy Gŵyl y Cynhaeaf bydd cyflwyniad unigryw o gampwaith Dic Jones ‘Cynhaeaf’,  a mae croeso mawr ichi fod yn rhan ohono.    Eddie Ladd, merch fferm o Flaenannerch a pherfformwraig disglair sydd yn arwain ar y prosiect. Dywedodd Eddie am y prosiect –

“Rwy’n falch iawn ‘y mod i’n rhan o Ŵyl y Cynhaeaf. Mae’n wirioneddol braf cael gweithio’n greadigol yn fy milltir sgwâr ac ystyried yr hyn sy’n neilltuol i gymeriad yr ardal a’m cynefin. Rwy’n falch hefyd o’r cyfle i weitho yn y Gwmrâg a chael cyfoethogi’n iaith”

Mae gwahoddiad eang i gorau, cymdeithasau, clybiau ac unigolion gymryd rhan yn y cyflwyniad cyfoes a chyffrous hwn sydd wedi ei noddi gan Brifysgol Aberystwyth. Yn ogystal a chanu a pherfformio mae croeso i unrhywun sydd eisiau cynorthwyo gydag agweddau eraill y cyflwyniad e.e stiwardio, yn dechnegol, gwisgoedd ayb.

Fel rhan o’r cyflwyniad mae’n fwriad ail ffurfio y côr plant oedd yn rhan o gyngerdd cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi 1976. Os oeddech yn aelod, yn gwybod pwy oeddynt neu yn blentyn i un ohonynt yna hoffem glywed gennych.

Bydd y cyflwyniad ei hun yn digwydd yn nhref Aberteifi ar nos Wener 30 o Fedi.  Os oes gennych ddiddordeb i gymryd rhan neu gynorthwyo yna dewch draw i’r Man a’r Lle ar nos Iau, 1 Medi i glywed mwy gan Eddie am ei gweledigaeth a chofrestru ar gyfer profiad bythgofiadwy.

————-

Ymrwymiad – Dyma amlinelliad o’r ymrwymiad tuag at y prosiect : 

  •  Gwaith dysgu caneuon a geiriau o flaenllaw.
  • Ymarferion :  Bydd ymarferion yn ystod yr wythnos 12 Medi – 16 Medi  + ymarfer gwisg cyn y perfformiad
  • Perffomiad : Nos Wener 30 Medi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s