Cyflwyniad o ‘Cynhaeaf’ : gwybodaeth i’r gynulleidfa

Beth?

Cyflwyniad unigryw o gampwaith Dic Jones, Yr Hendre – ‘Cynhaeaf’, dan gyfarwyddyd medrus Eddie Ladd (Gwenith Owen).

Pryd a ble?

Mae’r cyflwyniad yn dechrau yn brydlon am 6.30yh ar Nos Wener 30 Medi. Mae gofyn i bawb ymgynnull ym maes parcio’r ffair (neu pwll nofio) yn Aberteifi am 6.15yh. Ni does angen talu i barcio yn y maes parcio ar ôl 6yh.

Ni fydd modd i hwyrddyfodiaid ymuno â’r cyflwyniad, felly dewch mewn da bryd. Mae teithio ar y bws yn rhan o’r profiad ac yn hanfodol er mwyn sicrhau diogelwch a rhediad llyfn y cyflwyniad – NID YW’N OPSIWN I CHI WNEUD EICH TREFNIADAU TEITHIO EICH HUN.

Beth i ddisgwyl?

Perfformiad promenâd fydd hwn, sy’n golygu bydd lleoliadau gwahanol ar draws Aberteifi yn cael eu defnyddio ar gyfer y cyflwyniad. Byddwch yn cerdded ychydig, ac ar eich traed am gyfnodau hefyd, ond bydd bws yn eich cludo rhwng y lleoliadau. Cofiwch wisgo dillad cynnes ac esgidiau cyfforddus, a dewch â chot. Bydd bron popeth yn digwydd o dan do, ond bydd adegau pryd byddwch allan yn yr awyr agored.

Os oes gennych unrhyw anableddau neu anawsterau symud all gyfyngu eich mwynhad o’r cyflwyniad, rhowch wybod tra’n prynu eich tocyn, neu cysylltwch â Steffan Phillips ar 07817285266.

Bydd y cyflwyniad yn parhau am tua awr a tri chwarter. Byddwn yn gorffen mewn lleoliad sy’n agos at faes parcio’r ffair i chi gael mynd ar ôl eich ceir.

Ni fydd hi bob amser yn bosib cael defnydd o dŷ bach yn ystod y cyflwyniad. Os bydd angen defnydd o dŷ bach arnoch, gofynnwch wrth un o’r stiwardiaid.

Dewch â meddwl agored, a pharatowch am wledd unigryw.

 

Tocynnau

Oherwydd natur y cyflwyniad, nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar werth. Maent ar gael o siop Awen Teifi ac o Gastell Aberteifi am £8 (£5). Ni bydd tocynnau ar gael i’w prynu ar y noson, felly gwnewch yn siwr bod tocyn gennych cyn hynny.

 

Gwybodaeth ychwanegol 

Bydd y cyflwyniad yn cael ei ffilmio a bydd lluniau yn cael eu tynnu o’r perfformwyr ac o’r gynulleidfa. Bydd hefyd dyfais hedfan di-beilot yn rhan o’r noson. Os nad ydych yn hapus gydag un o’r elfennau hyn, mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni – o flaen llaw os yn bosib neu i un o’r stiwardiaid ar y noson.

 

Mwynhewch!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s