RHAGLEN GŴYL 2017

Mae’r Ŵyl eleni yn ymestyn thema’r cynhaeaf – cynhaeaf yr afon ei hun a’i chyfoeth naturiol a hanesyddol, a thalent bro. Bydd digwyddiadau’r Ŵyl dros y pedwar diwrnod yn cynnig rhywbeth at ddant pawb o bob oed, yn siaradwyr Cymraeg ac yn ddysgwyr.

Dyma i chi’r rhaglen yn llawn :

Bob dydd, 27 – 30.9.17   

ARDDANGOSFA                                                                                                                             10am – 5pm   Y Gyfnewidfa Ŷd,  Am ddim

Arddangosfa o fap hynod Idris a Beryl Mathias o’r afon Teifi, hen ffotograffiau o storfa’r hanesydd Glen Johnson a lluniau cyfoes gan y ffotograffydd Nerys Evans (Cardigan Bay Brownies).  Bydd hefyd ymateb creadigol gan blant o dair o ysgolion cynradd yr ardal sef Cilgerran, Aberteifi a Llandudoch a wnaethpwyd yn ystod gweithdai o arweiniad Cathryn Gwynn. Yn ogystal bydd byd yr afon Teifi mewn gêm gyfrifiadurol gyda gwaith enillwyr cystadleuaeth ieuenctid Minecraft ar ddangos hefyd.

Galwch mewn i gael pip a chlonc!

MERCHER, 27.9.17

GWEITHDAI CYNRADD                                                                                                                 9.30am – 3pm   Castell Aberteifi     £2.50 y plentyn

Gweithdai creadigol ar gyfer plant cyfnod allweddol 2, yng nghwmni Meleri Wyn James, awdur ‘Na, Nel!’ a Llinos Jones, Swyddog Cyfranogi Theatr Genedlaethol Cymru.

IAU, 28.9.17

GWEITHDAI UWCHRADD                                                                                                                 9.30am – 3pm   Castell Aberteifi     £5.00 y plentyn

Gweithdai ar gyfer disgyblion TGAU yng nghwmni beirdd adnabyddus megis y Prifardd Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury o Brifysgol Aberystwyth.

TALWRN Y BEIRDD                                                                                                                      7.30pm     Castell Aberteifi   Am Ddim

Bydd lot fawr o hwyl a thynnu coes ac wrth gwrs y cythra’l cystadlu wrth i bencampwyr cyfres Talwrn y Beirdd BBC Radio Cymru sef Y Glêr gael eu herio gan dîm o dalent lleol.

Dyma ichi’r tîmoedd :

Tîm yr Arglwydd Rhys
Idris Reynolds
Philippa Gibson
Dai Rees Davies
Terwyn Tomos

Y Glêr
Eurig Salisbury
Osian Rhys Jones
Hywel Griffiths
Iwan Rhys

GWENER  29.9.17

TAITH Y DABLEN                                                                                                                         7.00pm    Cychwyn o’r Pizza Tipi      £10

Dewch ar grôl rownd rhai o dafarndai a bwytai gwaelod dre Aberteifi.

Cewch fynd ar siwrne ar hyd cwrs yr afon Teifi o’i darddiad hyd at y geg yr afon wrth brofi cyflwyniadau o waith newydd sbon gan bump awdur ifanc o’r ardal sef Iwan Teifion Davies, Ffion Haf Williams, Ffion Morgan, Miriam Elin Jones a Steffan Gwynn.

Felly prynwch ddiod ym mhob stop, ymlaciwch a joiwch!

I ymuno â’r daith dewch i’r Pizza Tipi erbyn 7.00pm. Bydd y ffwrn pitsa wedi cynnau o 4pm ymlaen os ych chi moyn swpera cyn mynd am wac.
(Gyda llaw, ar droed fyddwn yn mynd ar y daith ‘leni!)

SADWRN 30.9.17

HELYNT CERIDWEN A’I FFRINDIAU                                                                                       10am & 1pm        Cwrdd yn y Gyfnewidfa Yd           £5 y plentyn

Perfformiad arbennig ar gyfer plant oed 4 +. Dewch i fwynhau straeon amrywiol a helpu Ceridwen.

CLONC YR WYL                                                                                                                                    o 1.30pm ymlaen     Y Gyfnewidfa Ŷd,  Am ddim

Cyfle i glywed mwy am y map gyda Dai Thorne o Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru.  Rhowch groeso arbennig Aberteifi i Brifardd 2017 sef Osian Rhys Jones.                            Bydd Dyfed Elis Gruffydd yn son am daeareg yr afon Teifi.                                                                  Gweithdy hwyliog yng nghwmni criw Y Stamp a sgwrs da gyda Aneurig bwystfil Clera

GIG CLOI GŴYL 2017                                                                                                                        8pm     Pendre Art   £10

Y Niwl, Lowri Evans a Lee Mason, Gwilym Bowen Rhys a’r Welsh Whisperer.  Dewch i joio cerddoriaeth arbennig, cwmni da ac ambell i goctêl!

 

TOCYNNAU

Croeso ichi alw mewn i Awen Teifi i brynu tocynnau o flaenllaw.

NODDWYR

Diolch mawr i Gyngor y Celfyddydau, Prifysgol Aberystwyth, Cyngor Tref Aberteifi, Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, Ras yr Iaith, Cered ac Awen Teifi am noddi’r ŵyl eleni.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s