Ar ddechrau 2016 daeth criw at ei gilydd yn awyddus i drefnu gŵyl arbennig i ddathlu camp Dic Jones ym 1966, deugain mlynedd ers eisteddfod y dathlu yn nhref Aberteifi a chyfle i ddathlu’r talent sydd yn Sir Aberteifi heddiw.   Yn dilyn llwyddiant yr ŵyl honno  – mae mwy i ddod yn 2017!

Mae’r ŵyl yn defnyddio tref Aberteifi fel cynfas gyda’r Gyfnewidfa Yd a Chastell Aberteifi, man geni’r eisteddfod yn 1176, yn brif lleoliadau ar gyfer gweithgareddau eleni.

Map anhygoel o’r afon Teifi gan Idris Mathias yw sbardun yr wyl eleni. Darllenwch mwy amdano yn fan hyn.

Cyhoeddir rhaglen lawn yr ŵyl cyn hir gan ddatgelu pwy fydd yr artistiaid arbennig eleni. Rhowch y dyddiadau yn eich dyddiadur, archebwch lety o’r 27 – 30 Medi os oes angen ac edrychwn ymlaen at gael eich cwmni.

                                        Heddiw dewch, Ogledd a De, draw i ail-
agor drws y Pethe;
agor drws unigryw’r dre,
drws Rhys ar draws yr oese.
                                                                                           Ceri Wyn Jones

(Ar achlysur agor Castell Aberteifi i’r cyhoedd ar ol cyfnod hir o adnewyddu dyma wahoddiad y Prifardd Ceri Wyn Jones)