Ar ddechrau 2016 daeth criw at ei gilydd yn awyddus i drefnu gŵyl arbennig i ddathlu camp Dic Jones ym 1966, deugain mlynedd ers eisteddfod y dathlu yn nhref Aberteifi a chyfle i ddathlu’r talent sydd yn Sir Aberteifi heddiw.   Yn dilyn llwyddiant yr ŵyl honno  – mae mwy i ddod yn 2017!

Mae’r ŵyl yn defnyddio tref Aberteifi fel cynfas gyda Castell Aberteifi, man geni’r eisteddfod yn 1176, yn ganolbwynt i’r cyfan. Ar achlysur agor Castell Aberteifi i’r cyhoedd ar ol cyfnod hir o adnewyddu dyma oedd gan y Prifardd Ceri Wyn Jones i’w ddweud –

Heddiw dewch, Ogledd a De, draw i ail-
agor drws y Pethe;
agor drws unigryw’r dre,
drws Rhys ar draws yr oese.

Cyhoeddir rhaglen lawn yr ŵyl cyn hir gan ddatgelu thema 2017 a phwy fydd yr artistiaid arbennig eleni. Am nawr rhowch y dyddiadau yn eich dyddiadur ac archebwch lety o’r 27 – 30 Medi  ac edrychwn ymlaen at gael eich cwmni.