Beth i ddisgwyl yn Gwyl 2017?

Yr ANNISGWYL!

Y llynedd bu’n wyl a hanner gyda rhaglen orlawn fel y gellir gweld yma ac mae’n edrych fel bydd eleni hyd yn oed yn fwy llawn! Bydd manylion rhaglen 2017 yn cael ei rannu wap, cadwch lygad ar y wefan er mwyn sicrhau bod tocyn gyda chi i bob dim.

Er mwyn i chi gael rhywfath o syniad o’r gweithgareddau amrywiol bydd yna weithdai, arddangosfa, Talwrn, perfformiad i blant ac un ar gyfer oedolion heb son am gig arbennig i gloi.

tabernaclAr gyfer Gwyl 2016 creodd yr artist lleol a rhyngwladol Eddie Ladd gyflwyniad cwbl unigryw wedi ei selio ar gywydd Dic Jones ‘Cynhaeaf’.  Gallwch wylio’r ffilm o’r cyflwyniad yn fan hyn

A gwnaeth yr awdur Caryl Lewis gydweithio gyda’r artist Aneurin Jones er mwyn creu cywaith unigryw ‘Llais y Llun’.  Erbyn hyn mae’r ddau wedi cydweithio eto er mwyn creu cyfrol arloesol ar gael i chi fwynhau.

 

Gobeithio bod hyn i gyd wedi tanio eich dychymyg, chi siwr o fod methu aros i fynychu Gwyl 2017 nawr!

 

Cyhoeddi un o artistiaid yr ŵyl

 

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd cyflwyniad unigryw o’r awdl ‘Cynhaeaf’ yn ystod  Gŵyl y Cynhaeaf o dan arweinaid un o berfformwyr disgleiriaf Cymru, sef Eddie Ladd, merch fferm o Flaenannerch. Dyma oedd gan Eddie i ddweud am y prosiect –

“Rwy’n falch iawn ‘y mod i’n rhan o Ŵyl y Cynhaeaf. Mae’n wirioneddol braf cael gweithio’n greadigol yn fy milltir sgwâr ac ystyried yr hyn sy’n neilltuol i gymeriad yr ardal a’m cynefin. Rwy’n falch hefyd o’r cyfle i weitho yn y Gwmrâg a chael cyfoethogi’n iaith”

Yn wir, y mae gwahoddiad eang i fudiadau, corau, cymdeithasau, clybiau ac unigolion gymryd rhan yn y cyflwyniad cyfoes a chyffrous hwn. Fel rhan o’r cyflwyniad, mae’n fwriad ail ffurfio y côr plant oedd yn rhan o gyngerdd cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi 1976. Os oeddech yn aelod, yn gwybod pwy oeddynt neu yn blentyn i un ohonynt yna hoffem glywed gennych.

Croeso ichi rannu atgofion am Eisteddfod y Dathlu neu Eisteddfod y Llwch yn ’76 ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol (@Gwyl_Cynhaeaf) ac yn ystod yr ŵyl ei hun.

Mi fydd yna gyfarfod i bawb sydd yn dymuno bod yn rhan o’r cyflwyniad cyffrous yma ar nos Iau, 1 Medi yn y Man a’r Lle, Coleg Ceredigion (Campws Aberteifi) am 7.30yh. Dewch draw i glywed mwy!

Rydym yn ddiolchgar iawn i Brifysgol Aberystwyth am noddi’r Cyflwyniad unigryw yma.  Mae Eddie Ladd yn Gymrawd Creadigol Dysgu ac Ymchwil adran Theatr, Ffilm a Theledu y Brifysgol.