Beth i ddisgwyl yn Gwyl 2017?

Yr ANNISGWYL!

Y llynedd bu’n wyl a hanner gyda rhaglen orlawn fel y gellir gweld yma ac mae’n edrych fel bydd eleni hyd yn oed yn fwy llawn! Bydd manylion rhaglen 2017 yn cael ei rannu wap, cadwch lygad ar y wefan er mwyn sicrhau bod tocyn gyda chi i bob dim.

Er mwyn i chi gael rhywfath o syniad o’r gweithgareddau amrywiol bydd yna weithdai, arddangosfa, Talwrn, perfformiad i blant ac un ar gyfer oedolion heb son am gig arbennig i gloi.

tabernaclAr gyfer Gwyl 2016 creodd yr artist lleol a rhyngwladol Eddie Ladd gyflwyniad cwbl unigryw wedi ei selio ar gywydd Dic Jones ‘Cynhaeaf’.  Gallwch wylio’r ffilm o’r cyflwyniad yn fan hyn

A gwnaeth yr awdur Caryl Lewis gydweithio gyda’r artist Aneurin Jones er mwyn creu cywaith unigryw ‘Llais y Llun’.  Erbyn hyn mae’r ddau wedi cydweithio eto er mwyn creu cyfrol arloesol ar gael i chi fwynhau.

 

Gobeithio bod hyn i gyd wedi tanio eich dychymyg, chi siwr o fod methu aros i fynychu Gwyl 2017 nawr!

 

Aberteifi ar y map!

IMG_3454
Map o’r Teifi gan Idris Mathias

Pan ddaw mis Medi – Medi 27 – 30 i fod yn fanwl gywir – fe fydd Gŵyl y Cynhaeaf eleni eto yn cynnig pedwar diwrnod o ddigwyddiadau y tu hwnt i bob disgwyl ar gyfer pob oed.

Eleni, cynhaeaf yr ŵyl fydd cyfoeth yr afon Teifi ei hunan. Yn ganolbwynt fe fydd arddangosfa yn y Gyfnewidfa Yd ac yno, yn goron ar y cyfan, fe fydd rhan o fap arbennig iawn o’r afon, ar ddangos am y tro cyntaf. Dyma gyfle unigryw i fwynhau darn o etifeddiaeth hollol hynod – map hardd wedi ei ddylunio â llaw, llafur cariad Idris a Beryl Mathias, yn orlawn o enwau lleoedd diddorol yr afon a’i glannau, darluniau bach a darnau o hanesion bro. Hwn fydd yn ysbrydoliaeth i’r rhaglen a diolch yn fawr iddynt am y caniatad i arddangos a dathlu’r map hynod.

Mae croeso i chi alw heibio’r Gyfnewidfa Ŷd unrhywbryd yn ystod yr wythnos i gael golwg mwy manwl ar y map, rhannu eich straeon chi am yr afon, profi gwaith celf gan eraill, sgwrsio a rhoi’r byd yn ei le!

Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau difyr ar y gweill yn ystod yr ŵyl yn cynnwys taith straeon newydd, gig, Talwrn a sgwrs – ar gyfer plant, pobl ifanc a’r rhai sydd yn ifanc mewn ysbryd. Mwy o fanylion wap!

Croeso i chi ddilyn a chysylltu ar y cyfryngau cymdeithasol yn ogystal sef Facebook a Twitter

Mae diolch mawr i Gyngor y Celfyddydau, Ras yr Iaith, Cyngor Tref Aberteifi ac Awen Teifi am noddi’r ŵyl eleni.