Beth i ddisgwyl yn Gwyl 2017?

Yr ANNISGWYL!

Y llynedd bu’n wyl a hanner gyda rhaglen orlawn fel y gellir gweld yma ac mae’n edrych fel bydd eleni hyd yn oed yn fwy llawn! Bydd manylion rhaglen 2017 yn cael ei rannu wap, cadwch lygad ar y wefan er mwyn sicrhau bod tocyn gyda chi i bob dim.

Er mwyn i chi gael rhywfath o syniad o’r gweithgareddau amrywiol bydd yna weithdai, arddangosfa, Talwrn, perfformiad i blant ac un ar gyfer oedolion heb son am gig arbennig i gloi.

tabernaclAr gyfer Gwyl 2016 creodd yr artist lleol a rhyngwladol Eddie Ladd gyflwyniad cwbl unigryw wedi ei selio ar gywydd Dic Jones ‘Cynhaeaf’.  Gallwch wylio’r ffilm o’r cyflwyniad yn fan hyn

A gwnaeth yr awdur Caryl Lewis gydweithio gyda’r artist Aneurin Jones er mwyn creu cywaith unigryw ‘Llais y Llun’.  Erbyn hyn mae’r ddau wedi cydweithio eto er mwyn creu cyfrol arloesol ar gael i chi fwynhau.

 

Gobeithio bod hyn i gyd wedi tanio eich dychymyg, chi siwr o fod methu aros i fynychu Gwyl 2017 nawr!