Aberteifi ar y map!

IMG_3454
Map o’r Teifi gan Idris Mathias

Pan ddaw mis Medi – Medi 27 – 30 i fod yn fanwl gywir – fe fydd Gŵyl y Cynhaeaf eleni eto yn cynnig pedwar diwrnod o ddigwyddiadau y tu hwnt i bob disgwyl ar gyfer pob oed.

Eleni, cynhaeaf yr ŵyl fydd cyfoeth yr afon Teifi ei hunan. Yn ganolbwynt fe fydd arddangosfa yn y Gyfnewidfa Yd ac yno, yn goron ar y cyfan, fe fydd rhan o fap arbennig iawn o’r afon, ar ddangos am y tro cyntaf. Dyma gyfle unigryw i fwynhau darn o etifeddiaeth hollol hynod – map hardd wedi ei ddylunio â llaw, llafur cariad Idris a Beryl Mathias, yn orlawn o enwau lleoedd diddorol yr afon a’i glannau, darluniau bach a darnau o hanesion bro. Hwn fydd yn ysbrydoliaeth i’r rhaglen a diolch yn fawr iddynt am y caniatad i arddangos a dathlu’r map hynod.

Mae croeso i chi alw heibio’r Gyfnewidfa Ŷd unrhywbryd yn ystod yr wythnos i gael golwg mwy manwl ar y map, rhannu eich straeon chi am yr afon, profi gwaith celf gan eraill, sgwrsio a rhoi’r byd yn ei le!

Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau difyr ar y gweill yn ystod yr ŵyl yn cynnwys taith straeon newydd, gig, Talwrn a sgwrs – ar gyfer plant, pobl ifanc a’r rhai sydd yn ifanc mewn ysbryd. Mwy o fanylion wap!

Croeso i chi ddilyn a chysylltu ar y cyfryngau cymdeithasol yn ogystal sef Facebook a Twitter

Mae diolch mawr i Gyngor y Celfyddydau, Ras yr Iaith, Cyngor Tref Aberteifi ac Awen Teifi am noddi’r ŵyl eleni.

Cyhoeddi un o artistiaid yr ŵyl

 

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd cyflwyniad unigryw o’r awdl ‘Cynhaeaf’ yn ystod  Gŵyl y Cynhaeaf o dan arweinaid un o berfformwyr disgleiriaf Cymru, sef Eddie Ladd, merch fferm o Flaenannerch. Dyma oedd gan Eddie i ddweud am y prosiect –

“Rwy’n falch iawn ‘y mod i’n rhan o Ŵyl y Cynhaeaf. Mae’n wirioneddol braf cael gweithio’n greadigol yn fy milltir sgwâr ac ystyried yr hyn sy’n neilltuol i gymeriad yr ardal a’m cynefin. Rwy’n falch hefyd o’r cyfle i weitho yn y Gwmrâg a chael cyfoethogi’n iaith”

Yn wir, y mae gwahoddiad eang i fudiadau, corau, cymdeithasau, clybiau ac unigolion gymryd rhan yn y cyflwyniad cyfoes a chyffrous hwn. Fel rhan o’r cyflwyniad, mae’n fwriad ail ffurfio y côr plant oedd yn rhan o gyngerdd cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi 1976. Os oeddech yn aelod, yn gwybod pwy oeddynt neu yn blentyn i un ohonynt yna hoffem glywed gennych.

Croeso ichi rannu atgofion am Eisteddfod y Dathlu neu Eisteddfod y Llwch yn ’76 ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol (@Gwyl_Cynhaeaf) ac yn ystod yr ŵyl ei hun.

Mi fydd yna gyfarfod i bawb sydd yn dymuno bod yn rhan o’r cyflwyniad cyffrous yma ar nos Iau, 1 Medi yn y Man a’r Lle, Coleg Ceredigion (Campws Aberteifi) am 7.30yh. Dewch draw i glywed mwy!

Rydym yn ddiolchgar iawn i Brifysgol Aberystwyth am noddi’r Cyflwyniad unigryw yma.  Mae Eddie Ladd yn Gymrawd Creadigol Dysgu ac Ymchwil adran Theatr, Ffilm a Theledu y Brifysgol.